Konfigürasyonlarınız Doğru mu?

Yanlış Konfigürasyon nedeni ile performans kaybına uğrayabilirsiniz. Hatta yanlış lisanslama maddi kayıplara da neden olabilir.

Kaynaklarınızı Doğru Kullanıyor musunuz?

Wait Type değerleriniz nedir? RAM ve CPU kullanım oranlarınız normal mi?

Güvenlik Seviyeniz Beklentilerinizi Karşılıyor mu?

sysadmin yetkisine sahip kullanıcılarınnı kimler* Hakları kontrol ediyor musunuz? Veri kayıp riskiniz var mı?

Son Yayınlarımız

SQL Server ile ilgili bazı özel script’ler ve açıklamalar

SELECTCONVERT(DECIMAL(12,3),SUM(user_object_reserved_page_count) / 128.)AS [User Objects (MB)],CONVERT(DECIMAL(12,3),SUM(internal_object_reserved_page_count) / 128.) AS [Internal Objects (MB)],CONVERT(DECIMAL(12,3),SUM(version_store_reserved_page_count) […]
Steps are: Suspend your database to close data movementsChange Readable secondary Nodes […]
The optimize for ad hoc workloads option is used to improve the efficiency of […]
;WITH BufPoolStatsAS(SELECTdatabase_id,COUNT_BIG() AS page_count ,CONVERT(DECIMAL(16,3),COUNT_BIG() * 8 / 1024.) AS size_mb,AVG(read_microsec) AS […]